با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه مشاوران

عطاالله غبرایی

نام:عطاالله غبرایی
مشاور ارشد
عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی
گرایش مهندسی آب و مدیر مسئول نمایندگی

بردیا غبرایی

نام:بردیا غبرایی
مشاور ارشد
تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت

علیرضا مرادی

نام:علیرضا مرادی
مشاور ارشد
تحصیلات:مهندسی کشاورزی

محمدرضا کاظمیان حقیقت

نام:محمدرضا کاظمیان حقیقت
مشاور
تحصیلات:دانشجوی دکتری فیزیک گرایش هسته ای

میثم حبیبی

نام:میثم حبیبی
مشاور
تحصیلات:مهندسی مکانیک

مهیار قلی پور

نام:مهیار قلی پور
مشاور
تحصیلات:کارشناس فناوری اطلاعات

نیاز به مشاوره دارید؟

شماره خود را بگذارید تا با شما تماس بگیریم