با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه زیست شناسی

محمدرضا رحیم اف

نام:محمدرضا رحیم اف
مدرس : زست شناسی
تحصیلات:کارشناسی زیست شناسی
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۳۰ سال سابقه تدریس