با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه شیمی

حامد فلاح

نام:حامد فلاح
مدرس : شیمی
تحصیلات:کارشناسی ارشد شیمی گرایش آلی