با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه عمومی

محمد علی تیمارچی

نام:محمد علی تیمارچی
مدرس : عربی
تحصیلات:کارشناس زبان و ادبیات عرب
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۴۲ سال سابقه تدریس

ابراهیم حبیب نیا

نام:ابراهیم حبیب نیا
مدرس : عربی
تحصیلات:کارشناسی زبان و ادبیات عرب
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۴۰ سال سابقه تدریس

فرهاد نصیری کما

نام:فرهاد نصیری کما
مدرس : زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات:کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
دبیر رسمی آموزش و پرورش با ۳۰ سال سابقه تدریس