با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه ریاضی

فریمان طهماسبی

نام:فریمان طهماسبی
مدرس : ریاضی
تحصیلات:کارشناسی ریاضی
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۲۰ سال سابقه تدریس

مهدی احمدسرایی

نام:مهدی احمدی نژاد احمدسرایی
مدرس : ریاضی
تحصیلات:کارشناسی ارشد ریاضی گرایش معادلات دیفرانسیل
مدرس دانشگاه

ابراهیم عباسی

نام:ابراهیم عباسی
مدرس : ریاضی
تحصیلات:کارشناسی ارشد ریاضی
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۲۰ سال سابقه تدریس

محمدعلی احمدپور

نام:محمد علی احمدپور
مدرس : ریاضی
تحصیلات:دانشجوی دکتری ریاضی گرایش آنالیز ترکیبی
مدرس دانشگاه

رضا دنیانورد

نام:رضا دنیانورد
مدرس : ریاضی
تحصیلات:دانشجوی دکتری ریاضی گرایش تحقیق در عملیات