با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه فیزیک

حسن اسحاق زاده

نام:حسن اسحاق زاده
مدرس : فیزیک
تحصیلات:کارشناسی فیزیک
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۳۵ سال سابقه

حسین سماکچی

نام:حسین سماکچی
مدرس : فیزیک
تحصیلات:کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

علی زرینی

نام:علی زرینی
مدرس : فیزیک
تحصیلات:کارشناس فیزیک
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۲۲ سال سابقه تدریس

محمدرضا کاظمیان حقیقت

نام:محمد رضا کاظمیان حقیقت
مدرس : فیزیک
تحصیلات:دانشجوی دکتری فیزیک گرایش هسته ای