با ما تماس بگیرید01333737636-01333727922

گروه ابتدایی و متوسطه دوره اول

آمنه محسن پور

نام:آمنه محسن پور
مدرس : ریاضی و علوم ابتدایی
تحصیلات:کارشناسی زبان انگلیسی
دبیر رسمی آموزش پرورش با ۲۵ سال سابقه تدریس

حسین کریمی

نام:حسین کریمی
مدرس : علوم
تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی برق

الهه غنایی

نام:الهه غنایی
مدرس : علوم
تحصیلات:کارشناسی مهندسی برق

رضا دنیانورد

نام:رضا دنیانورد
مدرس : ریاضی
تحصیلات:دانشجوی دکتری ریاضی گرایش تحقیق در عملیات